امام علی علیه السلام : آن که تقوا پیشه کند،سختی ها از او دوری گزیند.(نهج البلاغه)
حدیث
ارتباط با مدیران

نام مسئول  پست سازمانی شماره تلفن 

سعید صدراییان

مدیر فرهنگی هنری منطقه2 و رییس فرهنگسرای ابن سینا

88366366-8

مهدی یوسفی

معاون پشتیبانی و خدمات

88366366-8

مهدی میثاقی نژاد

معاون برنامه ریزی و توسعه

88366366-8

افشین تقی مشایی

معاون آفرینش و اجرا

88366366-8

رضا روحانی

رییس واحد روابط عمومی

88366366-8

زیبا هاجری

رییس واحد آموزش

88088301