امام علی علیه السلام : آن که تقوا پیشه کند،سختی ها از او دوری گزیند.(نهج البلاغه)
حدیث
برنامه نگارخانه

نمایشگاه اینستالیشن                  آرش فنائیان          اول لغایت دوم  اردیبهشت

نمایشگاه نقاشی                        مدرسه ابوالحسنی                  دوم لغایت هفتم اردیبهشت

نمایشگاه نقاشی گروهی                 واحد آموزش                      نهم لغایت سیزده اردیبهشت

نمایشگاه نقاشی                      اسداله شریعت پناهی     چهاردهم لغایت بیست اردیبهشت

نمایشگاه نقاشی                        گروهی            بیست لغایت  بیست و هفتم اردیبهشت

ساعت بازدید 9 الی 19