امام علی علیه السلام : آن که تقوا پیشه کند،سختی ها از او دوری گزیند.(نهج البلاغه)
حدیث
برنامه نگارخانه

نمایشگاه خوشنویسی نستعلیق شکسته     یکم لغایت هفتم خرداد             

نمایشگاه شمسه                       مریم باویلی      هشتم لغایت سیزده خرداد               

نمایشگاه منقش استاد نخجوانی به همراه ورک شاپ                هشتم لغایت سیزده خرداد

نمایشگاه نقاشی                      نیلوفر بهدادی     هجدهم  لغایت بیست و چهارم خرداد

نمایشگاه احجام فلزی                بهرام آشفته              بیست و پنجم لغایت لغایت سی و یکم خردادماه                      

ساعت بازدید 9 الی 19