امام علی علیه السلام : آن که تقوا پیشه کند،سختی ها از او دوری گزیند.(نهج البلاغه)
حدیث
برنامه نگارخانه
  1. نمایشگاه گروهی پوستر26بهمن تا 3  اسفند ماه ساعت 9 تا19 ، نگارخانه
  2. نمایشگاه نقاشی رنگ روغن (ژیلا عبادی)، 5 تا11 اسفند ماه ساعت19تا 9، نگارخانه
  3. نمایشگاه معرق و نگاره های چوبی (پیمان حاجیان)،12 تا 17 اسفند ماه ساعت19تا9 ، نگارخانه
  4. نمایشگاه عکس کودکان کار (عباس بهشتی)، 19 تا 24 اسفند ماه ساعت19تا9 ،  نگارخانه