امام علی علیه السلام : آن که تقوا پیشه کند،سختی ها از او دوری گزیند.(نهج البلاغه)
حدیث
برنامه نگارخانه

نمایشگاه  نقاشی رنگ و روغن        فاطمه گوهری      یکم لغایت هفتم تیر            

نمایشگاه چوب - تذهیب رنگ          الناز زبردست        یکم  لغایت هفتم تیر              

نمایشگاه دکوراتیو-کلیگرافی           نیلوفرآرین و سوسین ایوری         هشتم لغایت پانزدهم تیر

نمایشگاه  خوشنویسی                      حسن مجیدی     هشتم  لغایت پانزدهم تیر

نمایشگاه سیاه قلم و خودکار               سما انوشهر             هفدهم  لغایت بیست و یک  تیر

نمایشگاه تصویرسازی نقاشی              گلزار پور رحیم       بیست و دو لغایت بیست و هشت تیر

نقاشی رنگ و روغن                           میترا فتوحی         بیست و دو لغایت بیست و هشت تیر

ساعت بازدید 9 الی 19